Marta Pinjušić

Artikulacija prostornih skulptura / Artikulacija trodimenzionalnih oblika

2022./2023. / Industrijski dizajn / Preddiplomski: I semestar / Projektiranje – Industrijski dizajn 1
Mentor: 
Fabrio Ivana

Prikazana forma nastala je analizom okretaja ruke prilikom cijeđenja citrusa. Za cijeđenje jedne polovice citrusa potrebno ga je okrenuti pet puta te svaka od pet kružnica skulpture simbolizira jedan okretaj ruke. Ljudski zglob dopušta okretaj od 230 stupnjeva te su kružnice odrezane upravo pod tim kutom. Cijeđenjem se smanjuje količina soka u citrusu te zato i kružnice postaju proporcionalno manje. Privid pokreta proizlazi iz dinamike skulpture koja nastaje nadovezivanjem jedne kružnice na onu sljedeću.


Fotografija: Pavel Posavec