Valentina Fuzul

Angažirani plakat

2022./2023. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: IV semestar / Projektiranje – Vizualne komunikacije 4
Mentor: 
Poljanec Ana-Marija (Maša)

Pojam označava pravo na korištenje nacionalnog dobra za obavljanje gospodarske djelatnosti (pravo koje se prodaje). Plakat se, osim sveobuhvatnog pojma koncesije, dotiče i zakona o pomorskom dobru. Fotografsko rješenje plakata ironično sugerira nostalgiju i kritiku privatizacije nečega što bi svima trebali biti dostupno. Oblikovanje plakata je poput naslovne stranice kataloga gdje je cijenama obilježeno sve što se na prvu smatra besplatnim, ali privatizacijom dobiva novčanu vrijednost. Naslov je raščlanjen na tri ključne riječi koje simbolički predstavljaju odnos pojedinca i vlasti u tematiziranom problemu.