Maja Sokić

Ambalaža, Kodak

2022./2023. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: V semestar / Projektiranje – Vizualne komunikacije 5
Mentor: 
Kajp Romana

Cilj redizajna Kodak ambalaže bio je poistovjećivanje s mlađom publikom koja je ponovno popularizirala analognu fotografiju. Pozadinski gradijent boja komunicira postepeno razvijanje fotografija, a razlika u bojama omogućava lakše razlikovanje filmova. Ostatak ambalaže je jednostavan i pročišćen kako bi izgledao modernije i jasnije uz intervenciju na samom logotipu koji se vizualno povezuje s mlađom publikom.