Mihael Šandro

Ambalaža grupe proizvoda – Garica CBD

2022./2023. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: V semestar / Projektiranje – Vizualne komunikacije 5
Mentor: 
Poljanec Ana-Marija (Maša)

Dosadašnja ambalaža garice, cijeli identitet i brand su bili usmjereni prema potpuno krivoj populaciji. Prikazivali su Garicu u krivom svjetlu, poput narkomanskog proizvoda. Moj cilj je bio odmaknuti se od toga, te Garicu ponuditi potpuno drugoj populaciji. Onoj modernoj, koja prati trendove i vidi CBD kao nešto posve drugo. Sukladno s time proizašao je potpuno moderni, ekološki pristup pakiranju.