Niko Sentić

Ambalaža, 5th Element craft pivo

2022./2023. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: V semestar / Projektiranje – Vizualne komunikacije 5
Mentor: 
Juza Marija

Tržište craft piva se rijetko drži već uspostavljenog stila dizajna komercijalnih piva, što znači da je prihvatljivije imati drastično dručiji dizajn ambalaže i brenda. Ambalaža je preuzeta iz imena, te se bazira na starogrčkoj interpretaciji klasičnih elemenata (voda, vatra, zemlja, zrak), te poveznicom istih sa pravilnim poliedrima (ikosaedar, tetraedar, kocka, oktaedar.)