Danko Šimunović

45. 80386N 15. 99311E — Vizualne bilješke o nemjestima kroz video i fotografiju

2021./2022. / Vizualne komunikacije / Diplomski: IV semestar / Dizajn vizualnih komunikacija - Diploma
Mentor: 
Kajp Romana
Komentor: 
Juza Marija
Komentor: 
Herceg Stanko

Nemjesta su prostori prolaznosti, u kojima ljudska bića ostaju anonimna i koja nisu dovoljno značajna da bi se smatrala mjestima. Uglavnom su to tranzitni prostori kao što su kolodvori, pothodnici, garaže, okretišta... Karakterizira ih prolaznost, prostori kroz koje treba proći. Lišeni su identiteta, povijesti i odnosa. Oni su produkt suvremenog načina života koji ističe brzinu i protočnost. Sastavni su dio naše svakodnevice. Prolazimo kroz njih i boravimo na njima no nikad im ne predajemo posebnu pažnju. Nemjesto je ispunjeno ljudima čiji je identitet nebitan, sveden na oznaku potrošača, putnika, vozača...Nemjesto je mjesto u kojem ne živimo, gdje pojedinac ostaje anoniman i usamljen. Karta (mapa) umanjeni je prikaz nekog područja. Upravo je to razlog odabira tog formata za printanje fotografija. Printano je na transparentnoj foliji kako bi se postigla prozirnost samih fotografija koja ima za cilj prikazati bezvrijednost tih prostora, bezvrijednost koju i sam pojedinac osjeća prema njima. Svaka fotografija popraćena je koordinatama nemjesta na kojem je snimljena, a ne njihovim imenom s ciljem da se dodatno postigne njihovo odsustvo identiteta. Na Instagramu fotografije u gridu su raspoređene tako da svako nemjesto ima svoj red u njemu. Svaki red sastoji se od 3 objave od kojih su dvije, carousel (niz) fotografija. Početna fotografija je crnobijela s plavim okvirom kako bi se što bolje sve uklopilo u unaprijed isplanirani grid objava i stvorila jednu kompaktnu cjelinu. Po jedna objava u svakom redu grida prikazuje koordinate izabranih nemjesta, datum i vrijeme kada je ono snimljeno. Na YouTube platformi nalaze se videozapisi nemjesta. Većina videa traje 20-30 sekundi, a kadrovi se isprepleću i mijenjaju svoju poziciju s ciljem da se prikaže pogled na nemjesta iz različitih perspektiva. YouTube podržava i videozapise u 360° pa su neka nemjesta prikazana takvim pristupom gdje je moguće promatrati i kretati se po kompletnom prostoru. Svaki video posjeduje svoj thumbnail (naslovnicu) na kojoj se nalazi crnobijela raster fotografija preko koje je napisana koordinata tog nemjesta da se zapravo ne može samo iz nje dokučiti o kojem se nemjestu radi. U opisu videa nalazi se datum i vrijeme kada je snimljeno, a u opisu kanala pojam nemjesta, te ime instagram profila projekta.