2. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA131) za akademsku godinu 2021./22.

2. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA131) za akademsku godinu 2021./22.

Obavještavaju se IRO koordinatori i ECTS koordinatori da je objavljen 2. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA131) za akademsku godinu 2021./22.

Tekst Natječaja nalazi se na sljedećoj poveznici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/2-krug-natjecaja-za-mobilnost-studenata-erasmus-strucna-praksa-akademska-godina-202122/

Drugi krug Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu od 1. veljače 2022.- 1. kolovoza 2022.

Završetak mobilnosti je najkasnije 30.9.2022.

Krajnji rok za online prijave je 30.4.2022. u 12h (podne). (ili ranije, ovisno o predviđenom datumu polaska).

Krajnji rok za dostavu prijavne dokumentacije je 30.4.2022. do kraja dana (ili ranije, ovisno o predviđenom datumu polaska).

Postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava.