2. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA103) za akademsku godinu 2020./21.

Objavljen je 2. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA103) za akademsku godinu 2020./21., namijenjen studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu 1. veljače 2021.- 30. srpnja 2021. Završetak mobilnosti je najkasnije 30.9.2021., a rok za online prijave je 30.4.2021. u 12h, odnosno i ranije ovisno o planiranom polasku na stručnu praksu.

Tekst Natječaja nalazi se na sljedećoj poveznici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/2-krug-natjecaja-za-mobilnost-studenata-erasmus-strucna-praksa-akademska-godina-202021/ 

Za detalje, molimo vidjeti tekst natječaja. Postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava.

VAŽNO: postupak prijave je ovaj put, jednako kao i u 1. krugu natječaja, predviđen isključivo elektroničkim putem.

Za sva pitanja obratite se koordinatorici Ivani Fabrio: ifabrio@arhitekt.hr

Detaljne upute o postupku prijave nalaze se u pdf dokumentu: