2. krug Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa

2. krug Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa

Objavljen je novi Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA131). Drugi krug Natječaja je namijenjen studentima koji sa stručnom praksom žele početi u razdoblju od 12.2.2024.- 1.8.2024. Završetak mobilnosti je najkasnije 30.9.2024. Krajnji rok za dostavu prijavne dokumentacije je 29.2.2024. do kraja dana - ili ranije, ovisno o predviđenom datumu polaska.

Postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava.

Postupak prijave je, jednako kao i do sad, predviđen elektroničkim putem, i oslanja se na Vašu pomoć. Naime, predviđeno je da svaki student-prijavitelj ispunjava svoju online prijavu, a da nakon toga dostava popratne prijavne dokumentacije ide isključivo preko koordinatora sa sastavnica, slanjem na email adresu natjecaj.placement@unizg.hr. Detaljnije upute o postupku prijave šaljemo u prilogu.

Na kraju, skrećemo pozornost na izmjenu u odnosu na prethodni krug natječaja: svi studenti odabrani na Natječaju imaju pravo na financijsku potporu iz Erasmus+ sredstava neovisno o eventualnom paralelnom financiranju od strane prihvatne institucije i neovisno o iznosu tog dodatnoga financiranja.

Tekst natječaja