Ema Božek

Toksični maskulinitet

2021./2022. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: VI semestar / Projektiranje – Vizualne komunikacije 6
Mentor: 
Vlainić Tomislav
Komentor: 
Kajp Romana

Tema plakata bavi se toksičnim maskulinitetom, tj. obrascima ponašanja koji su kod muškaraca prihvaćeni i normalizirani kroz godine. Navedene sam obrasce ponašanja predstavila kao simptome čime sam povećala bitnost i ozbiljnost situacije u nadi da se problem shvati ozbiljno, baš kao kod plakata farmaceutske industrije. Kao rješenje “simptoma” predlaže se izmišljeni lijek “Alphamax” koji vraća naučene, toksične oblike ponašanja.