Lucija Kurtović

Taktilni stol

2021./2022. / Industrijski dizajn / Preddiplomski: V semestar / Projektiranje – Industrijski dizajn 5
Mentor: 
Hercog Andrea

Taktilni je stol radni stol s dijelom površine koja je obrađena na različite, likovno zanimljive načine. Teksture svojim vizualima i taktilnošću korisniku pružaju podražaje te ga aktiviraju i fizički i mentalno što aktivira mozak te povećava fokus i produktivnost. Teksture ujedno pomažu u organizaciji i odlaganju stvari potrebne za rad.