Martina Ramljak

Satovi – Poredak vremena

2022./2023. / Industrijski dizajn / Preddiplomski: I semestar / Projektiranje – Industrijski dizajn 1
Mentor: 
Fabrio Ivana

Koristeći stare zupčanike za bicikl izrađeni su maleni satovi koji interpretiraju vrijeme kroz svakodnevne rituale. Svaki satni mehanizam koristi samo jednu jedinicu vremena, jednu kazaljku – sat, minutu ili sekundu, kako bi opisao relativnu prolaznost vremena u određenim trenucima našega dana. Opisuju vrijeme potrebno za fizičke potrebe, obaveze, zabavu, učenje te vrijeme za sebe. Kako bi se naznačilo doba dana, korišteni su stari vijci koji su različito raspoređeni ovisno o aktivnostima u danu. 


Fotografija: Pavel Posavec