Tina Lovrinov

Plakat i letak za manifestaciju Tunuara 2022.

2022./2023. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: II semestar / Projektiranje – Vizualne komunikacije 2
Mentor: 
Kajp Romana

Rješenje plakata prikazano je tipografski u obliku mreže koju čine specifične riječi vezane uz ribarsku terminologiju na kaljskom izričaju, dok fotografija mora čini pozadinu. Unutar letka je dodatno pojašnjeno značenje pojedinih riječi koje sačinjavaju mrežu, a koja se ujedno proteže kroz čitav letak. Logotip Tunuara na zadnjem slovu ima točku koja asocira na riblju glavu.