Maja Krsnik

Plakat / 25 FPS

2021./2022. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: II semestar / Projektiranje – Vizualne komunikacije 1
Mentor: 
Kajp Romana

Plakat za festival referira se na ključne riječi samog naziva festivala – film, eksperiment i „frames per second“. Sami format podijeljen je na pravokutnike koji simboliziraju podjelu na 25 kadrova kroz koje prolaze linije koje eksperimentiraju svojom formom, bojom i rasporedom. Crna pozadina također odgovara doživljaju gledanja filma u kinu, budući da se festival održava u kinu Studentskog centra u Zagrebu. Programski plakat nadovezuje se na glavni prateći elemente podjele na kadrove i eksperimentalne linije.