Mia Ribić

Halogeno svjetlo

2021./2022. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: V semestar / Fotografija i film 1
Mentor: 
Herceg Stanko
Komentor: 
Posavec Pavel