Proglašeni dobitnici Nagrada Studija dizajna za ak.god. 2020./21.

Studij dizajna tradicionalno u prosincu dodjeljuje nagrade i priznanja za najbolje studentske radove u prethodnoj akademskoj godini. Za akademsku godinu 2020./21. nagrađeni su sljedeći studenti: na Preddiplomskom studiju Industrijskog dizajna nagrađena je Eva Rodinis za rad 'Kava na kavi', a na Diplomskom studiju Industrijskog dizajna Tanja Virag za rad 'Živi arhiv — platforma za afirmaciju i očuvanje alternativnih i inovativnih kulturno-umjetničkih praksi kao kulturne baštine'; Ivana Šilić dobitnica je nagrade na Preddiplomskom studiju Vizualnih komunikacija za rad 'Vizualni identitet i signalistika Muzičke akademije u Zagrebu — MUZA', a Zoe Šarlija na Diplomskom studiju Vizualnih komunikacija za rad 'Čitanje grada— interpretacija vizualne buke u javnom gradskom prostoru kroz medij fotografije'. Posebna priznanja osvojili su projekti KUPPA, DA festival, FRKA (vizualni identitet i plakati), društvena igra KLETCH te Seizmološki pojmovnik.

Zbog okolnosti pandemije COVID-19 i preporuka nadležnih tijela, svečana dodjela nagrada odgađa se dok okolnosti ne dopuste da se ceremonija dodjele može organizirati na siguran način.

Nagrade SD 2020./21.

PREDDIPLOMSKI SMJER ID

Eva Rodinis
Naziv rada: Kava na kavi
Mentor: prof. mr. sc. Zlatko Kapetanović
Izvođač: asist. Nina Bačun
Semestar II, ak. godina: 2020./21.

OBRAZLOŽENJE
Skulpturalni modularni sustav predmeta za ritual ispijanja kave dizajniran je kako bi potaknuo interakciju korisnika sa svakodnevnim predmetom - džezvom. Svojim karakterom omogućava ritualu ispijanja kave da postane tema razgovora i/ili otvoreni interaktivni proces. Konceptualno je konzistentan, referira se na tradiciju s opravdanim suvremenim odmakom u pristupu, oblikovanju forme i izboru materijala. Studentica Eva Rodinis, iako tek na početku studija, visoko je angažirana, samostalna i pokazuje duboko razumijevanje materije i procesa rada.

DIPLOMSKI SMJER ID

Tanja Virag
Naziv rada: Živi arhiv — platforma za afirmaciju i očuvanje alternativnih i inovativnih kulturno-umjetničkih praksi kao kulturne baštine
Mentor: izv. prof. mr. sc. Ivana Fabrio
Suradnik: Nina Bačun
Semestar IV - DIPLOMA

OBRAZLOŽENJE
Živi arhiv nastao je iz potrebe proaktivnog društvenog djelovanja u kontekstu kulturno-umjetničke produkcije lokalne koprivničke scene, čime bi se stvorili uvjeti za interakciju između arhivskog sadržaja koji uključuje i alternativnu scenu i suvremene produkcije koja taj arhivski materijal interpretira i koristi. Arhiv kao takav može utjecati na jačanje veza unutar lokalne zajednice što ju čini kulturno otpornijom i unutar nje stvara nove društvene odnose i suradnje. Studentica Tanja Virag je korištenjem dizajnerske metodologije uočila potencijal nedovoljno prepoznate baštine koji koristi kao instrument poticanja kreativnosti i generiranja novih znanja u kontekstu produkcije kulturno-umjetničkih sadržaja, a svoje postavke iznimno uspješno interpretira kroz koncept prostora arhiva, njegov sadržaj i karakter.

PREDDIPLOMSKI SMJER VK

Ivana Šilić
Naziv rada: Vizualni identitet i signalistika Muzičke akademije u Zagrebu — MUZA
Mentor: doc. art. Romana Kajp
Semestar III, ak.

OBRAZLOŽENJE
Studentica Ivana Šilić pristupila je sveobuhvatno analizi prostora, snimajući i analizirajući različite zvukove instrumenata koji svakodnevno nastaju na Muzičkoj akademiji, u prostorima studentskih vježbaonica, glavnom mjestu praktičnog rada akademije. Audio snimke potom su korištene za eksperimentiranje i propitivanje softversko generiranih vizualizacija te za kreiranje samog logotipa ustanove (kratica MUZA) čime je uspostavljena direktna veza glavnog aspekta muzičke akademije i njenog identiteta. Logotip je generiran softverskom reakcijom na odabranu glazbu, a vibracija zvuka tako je iz audio spektra jasno prenesena u vizualni te je primijenjena na sve segmente vizualnog identiteta, od osnovnih komunikacijskih sredstava do označavanja i signalistike unutar zgrade. Komunikacija Muzičke akademije prema javnosti i njezinim korisnicima time je sustavno i uspješno uspostavljena. Proces promišljanja i propitivanja identiteta i njegovog sustava od inicijalne do završne faze istaknuo je ovaj rad i studenticu Šilić kao uspješan primjer pristupa radu na preddiplomskom studiju.

DIPLOMSKI SMJER VK

Zoe Šarlija 
Naziv rada: Čitanje grada — interpretacija vizualne buke u javnom gradskom prostoru kroz medij fotografije
Mentor: izv. prof. art. Tomislav Vlainić
Komentor: izv. prof. art. Stanko Herceg
Suradnici: Marija Juza, pred. dr.sc. Ivana Podnar
Semestar IV - DIPLOMA

OBRAZLOŽENJE
Ovaj rad pristupa gradu kao kompleksnoj strukturi isprepletenoj gomilom teksta i slika koje zajedno čine gradsku vizualnu buku. Sukobimo li artificijelnost spektakla i simulakruma utjelovljenih u tekstovima i slikama s billboarda i reklama s jedne strane i subverzivne natpise, grafite, stickere s druge strane, a sve to uz dodatak glavnog lika - prolaznika tj. čovjeka, dobivamo sliku bogatu dijalozima i značenjima spremnu za iščitavanje. Dobivamo fotografiju kao metasliku, sliku koja prikazuje konkretan gradski sadržaj zabilježen u nekom vremenu, ali i sliku društva koje je proizvelo takav grad i obrnuto kulturu koju taj grad stvara i oblikuje. Tako dolazimo i do višeznačnog naslova rada ‘Čitanje grada’, čitanje u doslovnom smislu budući da je gradski tekst glavna okosnica rada, ali i čitanje u prenesenom smislu kao iščitavanje karakteristika jednoga grada, kulture i društva u jednome vremenu.

PRIZNANJA

1. KUPPA
2. DA FESTIVAL
3. FRKA
(VIZUALNI IDENTITET I PLAKATI)
4. KLETCH
5. SEIZMOLOŠKI POJMOVNIK

KUPPA
Interdisciplinarna suradnja studenata na tri vježbovna kolegija unutar dva studijska programa Sveučilišta u Zagrebu Arhitektonskog fakulteta, ostvarena je na zadatku Idejnog cjelovitog rješenja javnog prostora skupa blokova Donjega grada, u ljetnom semestru akademske godine 2020./2021. Suradnja povezuje studente i nastavnike 6. semestra Preddiplomskog studija arhitekture i urbanizma, kolegija STUDIO IV – Pejsažna arhitektura na Katedri za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu, te Preddiplomskog studija dizajna, kolegija Projektiranje – Industrijski dizajn 6 na 6. semestru smjera Industrijskog dizajna i kolegija Projektiranje – Vizualne komunikacije 4 na 4. semestru smjera Dizajna vizualnih komunikacija.

(interdisciplinarni timovi)
Deset interdisciplinarnih timova studenata sudjelovalo je u razradi zadatka. Pojedine timove čine troje (iznimno četvero) studenata Studija arhitekture i urbanizma, dvoje studenata smjera Dizajna vizualnih komunikacija, te jedan student smjera Industrijskog dizajna. Interdisciplinarni studentski timovi razradili su pojedinačne projektne prijedloge koji u sinergiji stvaraju mrežu javnih prostora kao mjesta života zajednice, razvijaju sustavu suvremenih identiteta grada Zagreba, te jačaju prostornu, predmetnu i vizualnu kulturu Donjega grada.

(prostorni obuhvati i metodologija rada)
Metodologija radnog procesa obuhvatila je planiranje, projektiranje i dizajn sustava javnog prostora Donjega grada unutar tri prostorna obuhvata: obuhvata Donjega grada, obuhvata (odabranog) skupa blokova te obuhvata (odabranog) javnog prostora unutar skupa blokova Donjega grada. Sinergija i timski rad započeli su zajedničkim istraživanjem, dokumentiranjem i definiranjem projektnog zadatka koji uključuje sve discipline. Rješavanjem prepoznatih problema te razradom ideje unutar tri mjerila, razvoj projekta obuhvatio je integralni proces istraživanja i zaključivanja, konceptualizacije i eksperimentiranja, te razrade i provjere rezultata koji podrazumijeva prostornu, predmetnu i komunikacijsku dimenziju transformacije prostora.

(kontekst i problemi)
Javni prostor Donjega grada prepoznat je kao središte povijesnog Zagreba, mjesto kulturnog i društvenog života grada, te nositelj identiteta, koji je dugoročno zanemaren te dodatno narušen posljedicama potresa i pandemije COVID-19 koje su obilježile 2020. godinu. Nerazvijena i nepovezana kvartovska zajednica, nesigurnost javnog prostora ulica i unutrašnjosti blokova, zagađenost grada, zapuštenost izgradnje, zanemarenost kulturnog i industrijskog naslijeđa, ulice prekapacitirane automobilskim prometom bez dovoljno mjesta za pješake i bicikliste, periodično ponavljanje kulturnih i društvenih sadržaja, samo su neki od problema Donjega grada. Prepoznati problemi i neostvareni potencijali grada su poticaji za razvoj sustava javnih prostora Donjega grada.

(rezultati)
Projektni prijedlozi studentskih timova razradili su višestruka gradska mjerila i brojne urbane teme te su idejnim rješenjima javnih prostora stvorili sustav intervencija Donjega grada. Predloženi modeli urbane obnove Donjega grada otvorili su teme destimulacije automobilskog prometa, usmjeravanja biciklističkog i pješačkog kretanja, stvaranja mjesta susreta i socijalne interakcije, kulturno-umjetničke, perivojne i sadržajne revitalizacije donjogradskih blokova, transformacije industrijskog naslijeđa, afirmacije urbane memorije i identiteta, osvještavanja posljedica potresa, te aktiviranja i povezivanja zajednice.

DA! FESTIVAL
DA! Festival je projekt studenata dizajna i arhitekture Sveučilišta u Zagrebu, čiji je cilj afirmacija mladih i talentiranih studenata koji žele ponuditi nove, svježe i kreativne ideje na području dizajna vizualnih komunikacija, produkt dizajna, dizajna interijera, tipografije, fotografije, filma, animacije, arhitekture, urbanizma, likovne umjetnosti, tekstilnog dizajna, krajobrazne arhitekture i glazbe. Sa idejom “studenti studentima” želi se potaknuti suradnja između generacija i umjetničkih struka zbog kvalitetnijeg rada i širenja vidika. Također, od iznimne je važnosti za DA! i upoznavanje i osvješćivanje šire javnosti sa studentskim projektima i njihovom neospornom kvalitetom koja je često nagrađena na raznim festivalima, kako kod nas u Hrvatskoj, tako i na međunarodnom planu.

Kooperativna društvena igra – Kletch 
Studenti: Lana Banek, Andrea Bielen, Erik Burić, Maja Janković, Lada Kušec Deči
Mentori: asist. Dina Milovčić, asist. Andrija Mudnić
Suradnik: doc.art. Inja Kavurić Kireta
Semestar: I, diplomski, 2020./21.

Prošle je godine Zagreb postao aktivno potresno područje, što je utjecalo i na psihu građana, među kojima su djeca posebno ranjiva skupina. Ova društvena igra nastala je s ciljem da školarce (7-11 godina) educiramo o potresu, ali i ostalim nepogodama kao što su poplava i požar. Demistifikacija prirodnih pojava i upoznavanje s njima, rezultira smanjenjem stresa, anksioznosti i straha, a igra je odabrana kao djeci najzanimljiviji način učenja. Kroz uloge 4 čarobnjaka, djeca igraju skupa protiv zajedničkog neprijatelja – Crne kraljice koja izaziva nepogode. Igra je povezana sa Zagrebom ilustracijama zagrebačkih atrakcija na ploči i karticama, samom legendom o Crnoj kraljici te imenima koja su inspirirana dijalektom Zagreba i okolice. Uz igru predvidjeli smo i edukativne materijale za škole, u obliku plakata i letaka, koji vođeni likovima iz igre, navode osnovne korake u slučaju nepogode te načine nošenja sa strahom. Također, uz njih dolaze i promotivni materijali koji bi krasili dječji školski pribor.

SEIZMOLOŠKI POJMOVNIK
Studenti: Sara Bonačić, Martina Brkić, Tin Cifrek i Bruna Čičin-Šain
Mentor: izv. prof. Tomislav Vlainić
Suradnik: asist. Marija Juza
Semestar I, diplomski, akademska godina: 2020./21.

Seizmološki pojmovnik je projekt nastao u suradnji sa profesoricom Ivom Dasović sa Geofizičkog Odsjeka Prirodoslovno-Matematičkog Fakulteta u Zagrebu. Projekt je započeo kao unapređenja postojećeg koncepta pojmovnika o potresima, čija je svrha informiranje i educiranje građana o tematici katastrofe potresa i procesa vezanih uz znanost Seizmologije. Jezgrovno je osmišljen kao web stranica koja ima ekstenziju mobilne verzije stranice i odgovarajuću seriju plakata, infografika, te vizuala za društvene mreže koji bi se koristili u svrhu promocije projekta, educiranja učenika te kao generalni pregled sadržaja stranice. Na web stranici, kao primarni vizualni alat prenošenja važnih i znanstvenih informacija osmišljene su ilustracije pojmova koje su animirane. Vrlo je važno pojmove približiti svakom korisniku radi što bržeg, jednostavnijeg i boljeg razumijevanja tematike. Upravo zbog toga tekst i definicije pojedinih pojmova smješteni su u blokove koji prethode ilustracijama. Popis pojmova koji su obrađeni, složen je kako bi okupio najvažnije opće pojmove znanosti seizmologije i fenomenu potresa, koji se nalaze negdje na spektru općeg znanja.

FRKA - Vizualni identitet

Film kao metoda brige o sebi
Posljednjih nekoliko godina nastavnici i studenti Studija dizajna aktivno surađuju sa nastavnicima i studentima ADU u dizajnu vizualnih komunikacija revije. Tako su studenti 3. godine Preddiplomskog Studija dizajna i ove godine kreirali idejna i izvedbena rješenja vizualnog identiteta, kampanje i promotivnih materijala FRKE (Filmske revije kazališne akademije). Tema ovogodišnje FRKA-e odnosila se na self care, odnosno, brigu o sebi kroz koju su propitkivali proteklo razdoblje života u pandemiji, promjene u ljudskim navikama i konzumaciji umjetnosti. Studenti su kreirali nekoliko idejnih rješenja od kojih je za realizaciju odabrano ono pod nazivom Ma kakva frka studenata Nine Dolenca, Tesse Gotthardi-Pavlovsky, Luciane Medić i Borne Batinića.

Vizualni identitet Ma kakva frka odgovor je na postavljenu temu self care kroz poziv na opuštanje uz filmove i bijeg od svakodnevnih briga kroz smijeh, zabavu i osjećaj zadovoljstva te fizički odlazak u kino. Rješenje se referira na holivudske glumce i glumice te putem kombinacije fotografija i ilustracija interpretira self care. Fotografski portreti studenata ADU-a fotomontažom su preobraženi u poznate filmske ikone. Osmišljen je i slogan Nemaš frke! koji dodatno podcrtava komunikacijsku ideju. Rješenje je ujedno i pomalo ironično jer studenti smatraju da im je frka bila jedina konstanta u svakodnevnom životu u posljednjih godinu dana.

Vizualni identitet 14. FRKA-e:
Nino Dolenc, Tessa Gotthardi-Pavlovsky, Luciana Medić i Borna Batinić (studenti 3. godine preddiplomskog studija, Studij dizajna, 2020./21.)
Mentori: izv. prof. Tomislav Vlainić, doc. art. Romana Kajp, asist. Marija Juza, asist. Dina Milovčić
Autori fotografija događanja: Vedran Husremović, David Bakarić i Ivor Pondelak

FRKA - Dizajn filmskih plakata

Višegodišnja suradnja odjela Vizualnih komunikacija sa Alumnijima Studija dizajna i ove se godine pokazala uspješnom. Bivši studenti Studija dizajna, danas profesionalni dizajneri, Dario Dević, Karlo Kazinoti i Mišo Komenda te Mladen Udovičić u sklopu radionica na Studiju dizajna organizirano su i kreativno vodili studente kroz zadatak oblikovanja filmskih plakata za ovogodišnju FRKU (Filmsku revijua kazališne akademije). Studenti su imali priliku upoznati različite projektantske pristupe i u kratkom periodu učiti o specifičnosti autorskog oblikovanja, ali i iz prve ruke dobiti brojne profesionalne savjete.

Ova praksa približava studente realnom kontekstu, a i vraća Alumnije na mjesto edukacije u kojem se kroz razmjenu iskustava i praksi dinamizira i oplemenjuje studentska dizajnerska svakodnevnica. Svi nastali plakati studenata dizajna bili su izloženi unutar programa FRKA-e na Ljetnoj pozornici Tuškanac, a mogli su se pogledati i u Galeriji Studija dizajna.

Autori dizajna filmskih plakata (studenti 1. godine diplomskog studija, Studij dizajna, 2020./21.): Lana Banek, Andrea Bielen, Sara Bonačić, Martina Brkić,  Erik Burić, Bruna Čičin Šain, Antonija Ćibarić, Nina Delić, Maja Janković, Karlo Jurić, Lada Kušec Deči, Kristina Majer, Tena Pezdevšek, Lucija Tandara

Voditelji projekta (Studij dizajna):
asist. Marija Juza, doc.art. Romana Kajp, izv.prof. Tomislav Vlainić
Mentori filmskih plakata (bivši studenti SD-a, danas profesionalci): Dario Dević, Kazinoti&Komenda, Mladen Udovičić

Suradnici ADU (studenti produkcije): Katarina Murat, Marta Eva Mećava, Lovro Brletić, Marko Čavlović, Matea Bračko, Petra Kolak, Laura Vuksan, Vedran Bošnjak

Mentor: Dario Dević
Imaš još nade za pobjedu / Lada Kušec Deči
Nema ljubavi u klubu / Antonija Ćibarić
Ružičnjak / Tena Pezdevšek
Stanar / Martina Brkić

Mentori: Kazinoti&Komenda
Mila / Nina Delić
Bijeli Božić / Sara Bonačić
Moj svemir / Kristina Majer
Garin rog / Karlo Jurić
Čekaj me / Bruna Čičin Šain

Mentor: Mladen Udovičić
Matijevići u izolaciji / Lucija Tandara
Anton / Andrea Bielen
Prekratko / Maja Janković
Homo Volans / Erik Burić
The Stamp / Lana Banek