24.09.2019.

2019-2020 prijemni za diplomski studij - rezultati

U izborniku Prijemni / diplomski studij nalaze se rezultati prijemnog ispita za diplomski studij.

19.03.2019.

2019-2020 Prijemni ispit

Sve o prijemnom ispitu za diplomski studij akademske godine 2019-2020