Umjetnost danas

Nositelji kolegija: 
Podnar Ivana, pred. dr. sc.
ECTS: 
2.0
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Diplomski: II semestar