Nola Bokun

Redizajn / Električni ventilator – vent&lator

2019./2020. / Industrijski dizajn / Preddiplomski: III semestar / Projektiranje – Industrijski dizajn 3
Mentor: 
Orešić Mladen

Koncept redizajna vent&lator-a baziran je: a) na oblikovanju koje asocira na osjećaj kakav nam korištenje električnog ventilatora pruža – ispreplitajući, prožimajući organski povjetarac – i b) na stvaranju proizvoda koji nema samo funkcionlnu ulogu, već i estetsku. Proizvod se sastoji od postolja iz kojeg izlaze dva stupa koji su pri vrhu sačinjeni od savitljivih goose neck cijevi na kojima su postavljene glave aerodinamičnog oblika kod kojih se konusni dio propelera, za razliku od mnogih današnjih ventilatora, nalazi unutar kučišta. Dva izvora omogućuju korištenje ventilatora u više smjerova istovremeno. Krila propelera napravljena su od Safe-flex gume, pa tako pri vrtnji stvaraju manje buke od onih plastičnih i metalnih, ali su i sigurna su na dodir, tako da sigurnosno kučište nije potrebno.