Borovičkić Leonard

Participacija u javnom prostoru - nove infrastrukture čitanja i zapisivanja prostora

2011./2012. / Industrijski dizajn / Diplomski: IV semestar / Industrijski dizajn – Diploma
Mentor: 
Fabrio Ivana

Rad se bavi pitanjem participacije građana u javnom prostoru, i značaju koji lokalitet i ukorijenjenost u mjesto ima za stabilnost velikih sustava. Umjesto oblikovanja gotovih industrijskih proizvoda ili prostora, rješenje se temelji na kreiranju održivih infrastruktura i strategija za razumijevanje i aktivaciju javnog prostora. Diplomski rad promatra se kao vrijedan i važan doprinos sagledavanju struke kroz alate i metode kojima je moguće baviti se kompleksnim pitanjima odnosa zajednice, sredine i prostora u kontekstu participacije, čime je iskazana visoka razina senzibiliteta prema unapređenju kvalitete društva kao i kolektivnog osjećaja pripadnosti i otpornosti prema štetnim globalnim utjecajima. Tijekom ukupnog diplomskog studija Leo se kontinuirano i konzistentno bavi umreženošću ljudi i prostora na više razina, pretpostavljajući nove načine sagledavanja društvenih, gospodarskih, kulturnih ali i interpersonalnih i prostornih odnosa. Elaborat koji prethodi projektu je ozbiljan teorijsko-istraživački dokument koji sam po sebi predstavlja unapređenje procesa i metoda, te doprinosi teorijskom razvoju struke. Leonard samostalno, samosvjesno i motivirano kroz istraživanje i teoriju zalazi u područje arhitekture i urbanizma, šireći granice poimanja struke čime je tijekom svog studiranja trajno doprinjeo kvaliteti studijskog programa na diplomskoj razini, a time i široj lokalnij sredini, ako ona taj doprinos uspije prepoznati.