Ana Vudrag

Duo chair

2019./2020. / Industrijski dizajn / Preddiplomski: V semestar / Projektiranje – Industrijski dizajn 5
Mentor: 
Orešić Mladen
Asistent: 
Pavlinek Nika

Duo je stolica čija je vodeća ideja bila usklađeno spajanje dvaju istih, ali različito savijenih furnirskih otpresaka koji prate liniju sjedenja. Sistem spajanja dvaju otpresaka inspiraciju je tražio u organičkim spajanjima latica ili listova u prirodi. Te otpreske bio je izazov spojiti s konstrukcijom nogu. Od križnog spoja preko lameliranih otpresaka na kraju je odabir pao na savijene metalne noge koje vizualno nastavljaju zaobljene linije otpresaka. Detalji koji daju karakter su linije zaobljenja na otprescima sjedala I naslona koje prate ergonomsku liniju sjedenja.