Paula Strugačevac

Automaton / Ples peraje

2019./2020. / Industrijski dizajn / Preddiplomski: II semestar / Projektiranje – Industrijski dizajn 2
Mentor: 
Hercog Andrea

Automaton je inspiriran ribama iz porodice betta. Prikazuje kombinaciju mekog pokreta peraje te krutih, oštrih bridova konstrukcije. Za tako lagan, ribama skoro nesvjestam pokret, potrebna je čvrsta i mehanički kompleksna konstrukcija koja bi to barem približno uspjela ostvariti. Ovim automatonom htjela sam dočarati taj sukob koji nastaje pri izvođenju samog pokreta. Kako bi se zadržala organičnost uz ovakvu krutu konstrukciju, elementi su izrađeni od drveta, metala te običnog bijelog papira. Papir je izrađen origami tehnikom, kako bi svojim savijanjem i preklapanjem dočarao ples peraje.