Valentin Domović

Automaton / Maslačak

2019./2020. / Industrijski dizajn / Preddiplomski: II semestar / Projektiranje – Industrijski dizajn 2
Mentor: 
Bencetić Sanja

Automaton je nastao proučavanjem zanimljivog  karakterističnog pokreta maslačka u prirodi na vjetru. Specifično gibanje njegovih dijelova bio je  inspiracija za analizu i osmišljavanje automatona. Cilj bio je prenijeti pokret aprstrahiranjem forme cvijeta te naglasiti karakteristike prirodnog i poetičnog gibanja koje se očituje u preklapanju elipsi na bazi automatona, sugerirajući pritom slobodu vjetra. Mehanizam radi na principu nekoliko remenica koje kombiniraju različite smjerove vrtnje elipsa, na koje fiksirane kuglice koje čine maslačak.