Mia Ribić

Automaton / Bova

2019./2020. / Industrijski dizajn / Preddiplomski: II semestar / Projektiranje – Industrijski dizajn 2
Mentor: 
Kapetanović Zlatko
Rad je inspiriran knjigom Nepodnošljiva lakoća postojanja
Milana Kundere i površinskim kretanjima mora. U knjizi se
pojavljuje ideja o usporedbi lakoće i težine kroz pitanje što je
pozitivno, a što negativno. Koncept je bio dovesti ta dva pojma
u međuodnos kako bi se pokazalo da nije bitno što je “bolje”.
Narativ je sugeriran kroz oblik bove koji predstavlja kretanja
mora i donjim dijelom težinu, dok oblici koji ju pokreću prenose
ideju gimnastičara na trapezu u svoj lakoći kretanja. Tako su
težina i lakoća dovedene u odnos, gdje lakši dio pokreće teži, a
teži lakšem omogućuje dulje kretanje.