Župčić Ivica

doc. dr. sc.

Područje / smjer:
Biotehnička znanost / Drvna tehnologija

Biografija:
Rođen sam 2. kolovoza 1976. godine u Karlovcu, po narodnosti sam Hrvat te imam hrvatsko državljanstvo. Osnovnu školu pohađao sam u Duga Resi, a 1991. godine upisujem Šumarsku školu u Karlovcu te sam stekao zvanje drvodjeljski tehničar. Godine 1995. upisao sam studij na Drvnotehnološkom odsjeku Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, studij završavam 4. veljače 2000. i stječem zvanje diplomiranog inženjera drvne tehnologije. Početkom 2006. upisujem doktorski studij Drvna tehnologija, a 2008. godine prebacujem se na Novi program istog studija. Doktorski rad pod naslovom Čimbenici koji utječu na spajanje tokarenih bukovih elemenata tehnikom zavarivanja obranio sam 9. travnja 2010. godine, te stekao pravo na akademski naslov doktora znanosti iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, znanstvenog polja drvne tehnologije, znanstvene grane konstruiranje i oblikovanje proizvoda od drva.

U svibnju 2001. zaposlio sam se u poduzeću Schachermayer d.o.o. u Zagrebu gdje radim nepune tri godine. Od 1. ožujka 2004. godine zapošljavam se kao asistent na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U suradničko zvanje višeg asistenta izabran sam 27. svibnja 2010. godine, od 13. srpnja 2010. godine izabran sam u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. a 12. lipnja 2013. godine izabran sam u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

U znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području biotehničkih znanosti, znanstveno polje drvna tehnologija, znanstvena grana konstruiranje i oblikovanje proizvoda od drva, izabran sam  18. siječnja 2012. godine, a u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora 7. ožujka 2018. godine.

Od 27. studenog 2012. imenovan sam voditeljem diplomskog studija Oblikovanje proizvoda od drva u trajanju od dvije godine. Od 16. svibnja 2013. godine imenovan sam zamjenikom predsjednika Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Šumarskog fakulteta. Sudjelujem u radu Laboratorija za ispitivanje namještaja i dijelova za namještaj na Šumarskom fakultetu u Zagrebu kao voditelj ispitivanja i zamjenik voditelja kvalitete.

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Šumarskog fakulteta od 18. rujna 2014. godine izabran sam za prodekana za znanstveno-istraživački rad za mandatno razdoblje akad. god. 2014./2015. i 2015./2016. Od 1. listopada 2014. obnaša dužnost predsjednika: Odbora za poslijediplomski doktorski studij, Odbora za poslijediplomske specijalističke studije i Povjerenstva za znanstveno-istraživački rad na razdoblje od dvije godine. Također, od 1. listopada 2014. sudjeluje u radu kao: član Odbora za promidžbu, Povjerenstva za nagrađivanje i pohvaljivanje u trajanju dvije godine.

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 22. rujna 2016. godine izabran je za prodekana Drvnotehnološkog odsjeka za mandatno razdoblje akad. god. 2016./2017. i 2017./2018. Od 1. listopada 2016. obnaša dužnost predsjednika Odbora za promidžbu, te kao član sudjeluje u radu Odbora za poslijediplomski doktorski studij i Odbora za poslijediplomske specijalističke studije na razdoblje od dvije godine.

Aktivno sam sudjelovao u organizaciji šest međunarodnih znanstvenih konferencija (Ambienta 2012. i 2014. te ICWST 2015., 2016., 2017. i 2018. godine). Sudjelovao je u organizaciji Dana doktorata 2016. i Dana otvorenih vrata ŠF 2017. i 2018. Objavio je u koautorstvu dvije stručne knjige (Samoanaliza Šumarskog fakulteta; Šumarski fakultet u akad. god. 2014./2015.) i dvije uredničke knjige (Katalog opreme; Dan doktorata).

Sudjelovao sam na radionicama vezanima uz osnove Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (CROQF, osnove rada u sustavu Merlin 2.4. Završio sam seminar stručnog usavršavanja Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi u trajanju od 80 sati.

Izradio sam i objavio, samostalno ili u koautorstvu 27 znanstvenih i šest stručnih radova te četiri izvještaja sa sajmova i drugih manifestacija. Kao autor ili koautor sudjelovao sam s 16 radova na međunarodnim i s četiri rad na nacionalnim znanstvenim skupovima. Bio sam mentor dva završna rada i osam diplomskih radova, te sam objavio tri rada u koautorstvu sa studentima kojima sam bio mentor.

Autorstva knjiga:

 1. Kvaliteta i tehnički opisi proizvoda od drva, Svezak I Opremanje zgrada za odgoj i obrazovanje, 2015.

Sudjelovanje na istraživačkim i stručnim projektima i radionicama:

 1. Development of higher education qualifications standards and study programmes on the basis of CROQF for wood industry sector, Naručitelj: IPA projekt. Trajanje: kolovoz 2013. do veljača 2015. Status u projektu: suradnik
 2. Izgradnja hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja (DRVNA). Naručitelj: HRZZ. Trajanje: 1 godina (listopad 2016. - listopad 2017.). Status u projektu: suradnik

Znanstveni radovi u časopisima i zbornicima:

 1. Mihulja, G.; Bogner, A.; Župčić, I. 2008: Gluing strength of wood measured with nonstandard pressure-shear method. Wood research, 53 (1): 91-104. (ISSN: 1336-4561)
 2. Župčić, I.; Mihulja, G.; Bogner, A.; Grbac, I.; Hrovat, B. 2008: Zavarivanje masivnog drva. Drvna industrija, 59 (3): 113-119. (ISSN: 0012-6772)
 3. Lojen, A.; Mihulja, G.; Župčić, I.; Bogner, A. 2009: Usporedba udjela lomne površine po drvu analizirane računalom i procjenom prema normi ISO 6238 kod ispitivanja kvalitete lijepljenja. Drvna industrija, 60 (2): 95-100. (ISSN: 0012-6772)
 4. Župčić, I.; Mihulja, G.; Govorčin, S.; Bogner, A.; Grbac, I. 2009: Zavarivanje termički modificirane grabovine. Drvna industrija, 60 (3): 161-166. (ISSN: 0012-6772)
 5. Župčić, I.; Mijaković, M.; Grbac, I. 2011: Utjecaj toplinske modifikacije bukovine na čvrstoću dužinski spojenih tokarenih elemenata metodom rotacijskog zavarivanja. Drvna industrija, 62 (1): 9-17. (ISSN: 0012-6772)
 6. Župčić, I.; Bogner, A.; Grbac, I. 2011: Vrijeme trajanja zavarivanja kao važan čimbenik zavarivanja bukovine. Drvna industrija, 62 (2): 115-121. DOI: 10.5552/drind.2011.1041 (ISSN: 0012-6772)
 7. Vlaović, Z.; Domljan, D.; Župčić, I.; Grbac, I. 2012: Thermal comfort while sitting on office chairs – subjective evaluations. Drvna industrija, 63 (4): 263-270. DOI: 10.5552/drind.2012.1222 (ISSN: 0012-6772)
 8. Župčić, I.; Vlaović, Z.; Domljan, D.; Grbac, I. 2014: Influence of Various Wood Species and Cross-Sections on Strength of a Dowel Welding Joint. Drvna industrija, 65 (2): 121-127. DOI: 10.5552/drind.2014.1324 (ISSN: 0012-6772)
 9. Vlaović, Z.; Domljan, D.; Župčić, I.; Grbac, I. 2016: Evaluation of office chair comfort. Drvna industrija, 67 (2): 171-176. DOI: 10.5552/drind.2016.1615 (ISSN: 0012-6772)
 10. Župčić, I.; Mijaković, M.; Bogner, A.; Grbac, I. 2010: Investigation of welded joints with linear turned beech elements. Acta Silv. Lign. Hung. 6: 195-200. (ISSN: 1786-691x)
 11. Govorčin, S.; Sinković, T.; Župčić, I. 2000: Tvrdoća-pokazatelj upotrebljivosti drva u graditeljstvu, International Conference, Wood in the construction industry, Institute for Research in Wood Industry, Faculty of Forestry, University of Zagreb, Croatia 24th April, 19-25. (ISBN: 953-6307-46-4)
 12. Župčić, I.; Domljan, D.; Grbac, I. 2005: Vibroacoustic - future in designing the lying furniture, International Conference, Furniture and equipping of interiors, Innovawood, University of Zagreb, Faculty of Forestry, Croatia 14th October, 47-54. (ISBN: 953-6307-88-X)
 13. Bublić, A.; Grbac, I.; Župčić, I. 2005: Quality issues of the upholstered furniture, International Conference, Furniture and equipping of interiors, Innovawood, University of Zagreb, Faculty of Forestry, Croatia 14th October, 87-98. (ISBN: 953-6307-88-X)
 14. Župčić, I.; Bogner, A.; Grbac, I. 2006: Comfort measurement of the furniture to lie on, International Conference, European Union - challenges and perspectives for the wood-processing industry, Innovawood, University of Zagreb, Faculty of Forestry, Croatia 13th October, 107-116. (ISBN: 953-6307-90-1)
 15. Mihulja, G.; Bogner, A.; Župčić, I. 2006: Quality testing of PVAc adhesives by standard methods, International Conference, European union - challenges and perspectives for the wood-processing industry, Innovawood, University of Zagreb, Faculty of Forestry, Croatia 13th October, 59-69. (ISBN: 953-6307-90-1)
 16. Despot, R.; Hasan, M.; Jambreković, V.; Župčić, I. 2006: Ecological aspects of wood modification for the sake of service life extension, International Conference, European union - challenges and perspectives for the wood-processing industry, Innovawood, University of Zagreb, Faculty of Forestry, Croatia 13th October, 133-138. (ISBN: 953-6307-90-1)
 17. Župčić, I.; Mihulja, G.; Bogner, A. 2007: Wood welding – a new wood bonding technology, International Conference, New technologies and materials in industries based on forestry sector, Innovawood, University of Zagreb, Faculty of Forestry, Croatia 19th October, 65-71. (ISBN: 978-953-6307-99-9)
 18. Župčić, I.; Mihulja, G.; Bogner, A.; Grdić, D. 2008: Welding dowels in the transversal cross-section of solid wood, International Conference, Wood is good - properties, technology, valorisation, application, Innovawood, University of Zagreb, Faculty of Forestry, Croatia 17th October, 105-112. (ISBN: 978-953-292-004-8)
 19. Župčić, I.; Bogner, A.; Grbac, I.; Hasan, M.; Hrovat, B. 2009: New findings in wood-welding research, International Conference, Wood is good – new materials, quality and design of products Innovawood, University of Zagreb, Faculty of Forestry, Croatia 16th October, 77-83. (ISBN: 987-953-292-013-0)
 20. Župčić, I.; Bogner, A.; Grbac, I.; Lozančić, I. 2010: New insights into rotation welding of beech wood, International Conference, Wood is good – transfer of knowledge in practice as a way out of the crisis. Innovawood, University of Zagreb, Faculty of Forestry, Croatia 15th October, 147-152.
 21. Župčić, I.; Grbac, I.; Bogner, A.; Premuš, I. 2011: Welding of modified beech wood, International Conference, Wood is good – EU preaccession chalenges of the sector. Innovawood, University of Zagreb, Faculty of Forestry, Croatia 21st October, 213-220.
 22. Župčić, I.; Grbac, I.; Bogner, A.; Hadžić, D. 2012: Research corner joints in corpus forniture, International Conference, Wood is good – with knowledge and technology to a competitive forestry and wood technology sector. Innovawood, University of Zagreb, Faculty of Forestry, Croatia 12th October, 229-235. (ISBN: 987-953-292-026-0)
 23. Župčić, I.; Grbac, I.; Bogner, A.; Žulj, I.; Ljuljka, B. 2013: Influence of moisture content on the strength of welded joints, 24th International Conference, Wood is good – used oriented material technology and design. Innovawood, University of Zagreb, Faculty of Forestry, Croatia 18th October, 167-173. (ISBN: 987-953-292-031-4)
 24. Župčić, I.; Žulj, I.; Grbac, I.; Premuš, I. 2014: Welding of chemical modified oak, 25th International Conference, New materials and technologies in the function of wooden products. Innovawood, University of Zagreb, Faculty of Forestry, Croatia 17th October, 53-58. (ISBN: 987-953-292-034-5)
 25. Žulj, I.; Župčić, I.; Grbac, I.; Trupković, M. 2015: Research of strength of corner L joints, 26th International Conference, Implementation of wood science in woodworking sector. Innovawood, University of Zagreb, Faculty of Forestry, Croatia 16th October, 221-226. (ISBN: 987-953-292-040-6)
 26. Žulj, I.; Župčić, I.; Grbac, I.; Ponjan, D. 2016: Application of welded joints in furniture manufacturing, 27th International Conference, Implementation of wood science in woodworking sector. Innovawood, University of Zagreb, Faculty of Forestry, Croatia 13-14th October, 255-262. (ISBN: 987-953-292-047-5)
 27. Žulj, I.; Župčić, I.; Grbac, I.; Slivar, V.; Radmanović, K. 2017: Temperature as an important factor in rotary welding of wood, 28th International Conference, Implementation of wood science in woodworking sector. University of Zagreb Faculty of Forestry, Biotechnical Faculty University of Ljubljana, Faculty of Forestry and Wood Sciences Czech University of Life Sciences Prague, Forest Products Society, Innovawood, Croatia 7 th -8th December, 43-49. (ISBN: 987-953-292-053-6)