×

Warning message

Submissions for this form are closed.

Prijavnica za razredbeni postupak diplomskog studija 2022./2023

Molimo vas ispunite sva polja kako bi vaša prijava bila važeća i obratite pažnju na važne napomene u nastavku.

Uz online prijavu potrebno je priložiti sljedeće:
— Dokaz o uplati troškova Razredbenog postupka u iznosu od 400,00 HRK na IBAN HR5623600001101225521 (pod poziv na broj upisati oib,
a pod svrhu razredbeni diplomski 2022, ime i prezime, Dizajn)
— pristupnici koji nisu završili sveučilišni preddiplomski studij dizajna
na Studiju dizajna na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, u online prijavu prilažu digitalni preslik:
— domovnice,
— rodnog lista,
— diplome o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju i
— dopunske isprave završenog sveučilišnog preddiplomskog studija.