Povijest pisma i tipografije

Nositelji kolegija: 
Suradnici: 

Cilj predmeta je osposobljavanje studenata za rad s tekstom, prepoznavanje i efikasno rješavanje tipografskih problema. Studenti će moći prepoznavati različite vrsta pisama, objasniti tipografske termine, prilagođavati tipografske parametare radi optimalnog oblikovanja teksta, racionalno donositi tipografske odluke te rješavati optičke probleme na razini slova i teksta u cjelini.

ECTS: 
2.0
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: I semestar