Plastično oblikovanje 1

Nositelji kolegija: 
Ileković Boris, izv. prof.
Suradnici: 

Cilj predmeta je razvijanje općih i specifičnih kompetencija. Prepoznavanje vizualnih elemenata te primjena istih u procesu projektiranja, definiranje osnovnih elemenata plošne kompozicije (točka, linija,ploha) i elemenata prostorne kompozicije (3D volumen), upoznavanje i analiza jednostavnih plošnih i trodimenzionalnih kompozicijskih sklopova. Studenti će moći analizirati jednostavne kompozicijske sklopove, razviti sposobnost i vještinu crtanja po promatranju, razlikovanje crtačkog zadatka, sposobnost i vještinu crtanja reproduciranjem zadanih motiva, pretvaranje jednostavne prostorne kompozicije u plošnu kompoziciju crtežom te sposobnost kreiranja novih plošnih 2D oblika raznim likovnim tehnikama.

ECTS: 
3.0
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: I semestar