Marketing 1

Nositelji kolegija: 
Pavičić Jurica, prof. dr. sc.
Suradnici: 
Fudurić Morana, doc. dr. sc.
ECTS: 
2.0
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: V semestar