Grafički materijali i tisak 1

Nositelji kolegija: 
Dragčević Krešimir, pred. dr. sc.

Ciljevi predmeta su povezivanje znanja o tiskarskim bojama sa znanjima o tiskovnim podlogama sa svrhom generiranja željenih vizualnih rješenja pri projektiranju grafičkog proizvoda. Studenti će biti sposobni pri projektiranju grafičkog proizvoda samostalno odabrati tiskovnu podlogu optimalnih vizualnih i mehaničkih svojstava, pri projektiranju grafičkog proizvoda samostalno odabrati vrstu tiskarskih boja ciljanih vizualnih svojstava, kombinirati stečena znanja u planiranju tehnološke izvedbe grafičkih proizvoda te procijeniti koja kombinacija tiskarskih podloga i tiskarskih boja daje najbolje mogućnosti vizualnih rješenja uz kritičku analizu tehnologičnosti izvedbe tako projektiranog grafičkog proizvoda

ECTS: 
2.5
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: III semestar