21.02.2017.

2016-2017 upis u ljetni semestar

Oglas o upisu u ljetni semestar. Molim pažljivo pročitati.

13.02.2017.

2016-2017 Diplomski rokovi

Predaja i obrana diplomskih radova u ak.god. 2016-2017

13.02.2017.

2016-2017 Diplomski rokovi

Objavljeni su termini predaje i obrane diplomskih radova u ak.godini 2016-2017

Više vidi pod Nastava

03.02.2017.

Nadležni liječnik

U slučaju bolesti student je dužan u roku od 10 dana od početka bolesti / izostanka prijaviti bolest, a po završetku bolesti priložiti liječničku ispričnicu. Za bolest trajanja do 10 dana nije potrebno da studentska liječnica suovjerava liječničku ispričnicu obiteljskog liječnika. Za bolest trajanja više od 10 dana potrebno je priložiti ispričnicu nadležnog studentskog liječnika.

03.02.2017.

2016-2017 Diplomski rokovi

Rokovi za predaju i obranu diplomskog rada u akademskoj godini 2016-2017

 

27.01.2017.

Nastava i ispitni rokovi

Sažetak akademskog kalendara za 2016./2017., trajanje nastave, trajanje i termini ispitnih rokova za preddiplomski i diplomski studij

29.09.2016.

2016./2017. Red predavanja – nastava

Red predavanja za Preddiplomski i Diplomski studij dizajna za ljetni semestar ak. godine 2016./2017. Uskoro!

Ostale potrebne informacije možete pročitati pod izbornikom Referada / Nastava

21.09.2016.

Upisi u akademsku godinu 2016-2017 ljetni semestar

Došlo je vrijeme upisa u ljetni semestar akademske godine 2016-2017.

Saznajte sve o terminima i postupku upisa. 

Uskoro !

13.09.2016.

2016-2017 Nastava

Ovdje možete naći sve potrebne informacije vezane za nastavu u akademskoj godini 2016-2017 za Preddiplomski i Diplomski studij dizajna