Metodologija dizajna

Nositelji kolegija: 
Bencetić Sanja, izv. prof. mr. sc.

Ciljevi predmeta su usvajanje procesa dizajna na teorijskoj razini, spoznaja i razumijevanje čimbenika dizajna, upoznavanje osnova metoda i tehnika istraživanja i analize informacija, kreativne sinteze, razrade i komunikacije rješenja. Studenti će biti sposobni identificirati i analizirati čimbenike dizajna, izraditi projektni zadatak, postaviti ciljeve projekta, zahtjeve za rješenje i kriterije vrednovanja rješenja, postaviti metodologiju odgovarajuću dizajnerskom zadatku, postaviti plan i izabrati tehnike realizacije te vrednovati idejna i izvedbena rješenja

ECTS: 
2.5
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: III semestar