Magistri dizajna u ak. god. 2015./2016.

Barbara Bjeliš
Elizabeta Bošnjak
Monika Džakić
Lana Grahek
Borna Aaron Grčević
Mateo Grubišić
Klasja Habjan – diploma Magna Cum Laude (uz veliku pohvalu)
Ana Herceg
Ivana Hrabar
Maja Jandrić
Igor Kolar
Vitomira Martinjak
Lovro Mioković
Laura Mrkša
Zita Nakić-Vojnović
Nataša Njegovanović – diploma Magna Cum Laude (uz veliku pohvalu)
Adriana Pavelić
Karlo Pavičić
Vanja Perković
Tamara Petruša
Josipa Prša
Hana Tintor
Martina Ukić
Viktoria Lea Vavra
Valentino Večerić
Ana Vuko
Lara Žic