Ergonomija 2

Nositelji kolegija: 
Bencetić Sanja, izv. prof. mr. sc.

Ciljevi predmeta su upoznavanje s ergonomijom i primjenom ergonomskih načela dizajna, primjena ergonomskih načela dizajna proizvoda, komunikacija i usluga. Studenti će biti sposobni definirati kompleksne ergonomske podatke potrebne za projekt dizajna, planirati istraživanje i prikupljanje podataka, analizirati prikupljene podatke i informacije, integrirati zaključke istraživanja u projekt dizajna te argumentirati zaključke u kontekstu projekta dizajna

ECTS: 
2.5
Tip predmeta: 
Izborni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: IV semestar