Ergonomija 1

Nositelji kolegija: 
Bencetić Sanja, izv. prof. mr. sc.

Ciljevi predmeta su upoznavanje s ergonomijom i primjenom ergonomskih načela dizajna, primjena ergonomskih načela dizajna proizvoda, komunikacija i usluga. Studenti će biti sposobni definirati i analizirati aktivnosti korisnika u kontekstu projekta dizajna, identificirati i analizirati sposobnosti i mogućnosti korisnika u odnosu na potrebe, identificirati i analizirati kontekst aktivnosti i njegov utjecaj na obavljanje aktivnosti, prepoznati i definirati specifičnosti i razlike među pojedinim grupama korisnika, kritički analizirati postojeće proizvode prema ergonomskim parametrima te objasniti i integrirati osnovne ergonomske podatke u odnosu na projekt dizajna

ECTS: 
2.5
Tip predmeta: 
Izborni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: III semestar